fredag 14 november 2008

Uppbrott

Idag slutar Lena Söderberg som VD på KRAV, någon ny VD är ännu inte tillsatt. För mig ger det tillfälle till lite eftertanke. KRAV är en unik företeelse i EU och kanske världen. Knappast någon annan stans har ett lands eko-rörelse kunnat sluta upp bakom ett enda regelsystem. Nu är det alldeles klart att KRAV måste börja skilja ut sig från "vanligt eko". Hur det ska ske och om det ska lyckas hänger naturligtvis på valet av ny VD.

Idag gör vår VD sin sista dag efter åtta år. Det blir vad jag förstår en liten mottagning med avtackning från diverse håll. För oss som jobbar på KRAV så är det naturligtvis en milstolpe - vem som är chef på en arbetsplats spelar roll. Så man får lite anledning att fundera över vad som har varit och vad vi har spelat för roll.

KRAVs situation är ganska unik i Europa, och kanske världen. På få (om ens några) ställen har eko-rörelsens alla delar hållit ihop som den har gjort i Sverige. Går man till Tyskland eller USA finns där en mycket större spännvidd mellan en sorts bas-ekologiskt och olika former av spets-eko, med biodynamikerna som en stor inriktning. I Danmark står staten för reglerna och kontrollen och upplevs som väldigt trovärdig. De privata organisationerna samarbetar kring annat och alla verkar nöjda med det. I Finland är staten den helt dominerande regel- kontroll- och intresseorganisationen för eko, som också är en relativt liten företeelse. I Litauen var EkoAgros från början ett privat initiativ, som sedermera i princip har förstatligats.

I Sverige har under drygt 20 år de felsta som har med eko att göra arbetat med KRAV i någon form. Under de senaste åtta åren, som Lena Söderberg har varit VD, så har eko växt betydligt. Det har inneburit att marknaden har vuxit och därmed har det blivit allt svårare att hålla fokus helt på KRAV-märkningen. EU-ekologiskt har vuxit i relation till KRAV. En del konsumenter har börjat intressera sig mer för Rättvisemärkt. Allt detta är naturligtvis bra, men att hålla ihop enigheten kring KRAV har naturligtvis varit svårt, speciellt när Sverige är en så liten marknad. Lena och vi har dock gjort vårt bästa och jag får säga att vi ändå lyckats ganska bra.

Vi kommer nu till ett nytt läge där KRAV börjar betona skillnaderna mellan KRAV och eko. Och det är i den brytningstiden som vi byter VD. Det är naturligtvis svårt att säga vad detta betyder för vanliga konsumenter, på kort sikt. Men på lång sikt (vilket får direkt betydelse för min vardag) så har det betydelse vilka vägar den nya VD:n väljer tillsammans med styrelsen. Rätt manövrerat kan KRAV-märket finnas kvar och utveckla eko. Missar vi så brädas vi av EU.

Så idag är lite av en ödesdag - från och med nu måste vi börja bygga framtidens KRAV-märkning.

Bilden är publicerad med tillstånd av KRAV

2 kommentarer:

Lena sa...

Otroligt intressant, det ska bli roligt att se vad som händer och hur det utvecklas. Men det är helt rätt det du säger, KRAV måste marknadsföra märket, trycka på vad de står för och så vidare.
Att det redan är 8 år sedan Lena började? Jag hade nog gissat på max 5, det känns som det inte var alls länge sedan.
Jag hoppas man får läsa om fortsättningen på det här i din blogg!

JohanC sa...

Ja, åtta år låter mycket mer än det känns.

Jag försöker berätta vad jag tänker på här på bloggen. Det blir säkert mer om det här.

Related Posts with Thumbnails