onsdag 18 februari 2009

Ännu en gång - eko kan ge världen mat!

Jag snappade just upp en rapport från organic-market.info. Jag hinner itne kommentera närmare, men det här är en av de stora grejerna för mig. Ekologisk produktion KAN försörja världen med mat, och då slipper vi fossilutsläppen från konstgödsel och spridning av såväl GMO som bekämpningsmedel. Ja, de konventionella skördarna här i väst går ned, men jag betraktar dem som uppblåsta. En bubbelekonomi.

The report by the UNCTAD and UNEP, the Wisconsin Integrated Cropping Systems
Trials, The Scientific Review by the Cornell University and US Agricultural
Research Service (ARS) Pecan Trial have proved that organic systems are
producing higher yields. “Best practice organic agriculture can get better
yields than conventional agriculture. Four recent credible studies show organic
systems producing higher yields, particularly in the drier years that are
predicted to increase with climate change,” according to Andre Leu, Chair of the
Organic Federation of Australia.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails