fredag 27 mars 2009

Klimatet - hur lång tid har vi?

På jobbet är jag just nu mest fokuserad på klimatregler - vilka regler ska gälla för att en produktion ska anses klimatsmart?

Grejen med regler är att de ska stimulera förändringar. Vill man ha tillgång till ett märke måste man uppfylla vissa kriterier, och det innebär oftast förändringar. Förändringarna kostar pengar i form av tid, investeringar och lönsamhet. Företaget får då göra en analys av om det tror att det kan få igen sina förändringskostnader genom märknignen.

Märkningsägaren (t ex KRAV), måste i sin tur lägga nivån på reglerna så att de dels faktiskt betyder något. Konsumenten måste vara trygg i att det har betydelse huruvida man väljer det märkta eller ej. Men regeln kan heller inte läggas så högt eller strikt så att inget företag tror att de kan få igen de investeringar som behövs för att nå märket.

Det här avvägandet kommer upp hela tiden nu. Ytterst så handlar det om hur allvarligt vi tror att klimathotet är. Eller snarare, hur allvarligt konsumnenten uppfattar att klimathotet är. Om många är övertygade om att geopolitiskt sammanbrott är att vänta inom 10 till 15 år, så måste vi givetvis gå fram stenhårt. Om de flesta däremot tror att vi har 50 till 100 år på oss att ställa om samhället, så kan man tänka sig helt andra lösningar.

Här märker jag att det är svårt att få fram rejäla synpunkter. De flesta är eniga om att det här händer, men hur fort kommer det att gå? Är glaciärerna i Himalaya borta år 2020 (får STOR effekt för livsmedelsförsörjningen i Indien och Kina, som numera är supermakter att räkna med)? Har peak oil inträffat redan? Kommer den arktiska isen att vara borta på sommaren om tre år? Trettio år?

Jag lutar åt att allt går fortare än vad vi hade hoppats, och att vi nog inte ska räkna med att vi har 100 år på oss. Men om vi tror att kollapsen kommer om fem eller tio år, så bör man nog istället köpa på sig lite odlingsbar mark, snarare än att försöka utveckla regler som leder framåt.

Apropos klimatförändringar - hittade en läskig videosnutt på National Geographic. Med hjälp av vidobilder som klippts ihop över en längre tid, så kan man se hur glaciärer krymper. Kolla det här. Tips från Al Gore.

2 kommentarer:

Annie sa...

Jag vill inte ens gissa. Det ger bara magknip oavsett vilket håll det går. Men jag är säker; vi ÄR för många människor och det är främst därför vi svälter, drabbas av uttorkning och skapar massiva klimatförändringar. Vi har dessutom kunnat öka så mycket tack vare kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket, och det gör nu av vi är beroende av en konstgjord resurs som är skadlig för oss. Befolkningen måste ner om vi ska kunna leva miljövänligt! (Och den absolut inte öka)

Johan C sa...

Hmm... mja... Jag tror nog att jordensbefolkning ökar för att vi får ner svälten och barnadödligheten. Men oavsett det, så har vi ju många studier som visar att vi kan försörja nuvarande och en något växande befolkning om vi lägger om allt jordbruk till eko. Så tar vi oss samman kan det här funka.

Related Posts with Thumbnails