fredag 13 mars 2009

Ett fall framåt

Idag var det styrgruppsmöte i klimatprojektet. Det var det första allvarliga försöket att faktiskt komma överens om vad som ska krävas för att en produktion ska bli klimatcertifierad. Det blev ett framgångsrikt misslyckande.

Det blev framgångsrikt, för vi jobbade oss igenom en massa svåra frågor och hittade ståndpunkter som var rimliga. Det var framgångsrikt för att vi lyckades göra en prioritering i många fall, och välja att fördjupa och förtydliga riktigt viktiga regler. Vi kanske till och med anade en väg framåt med mulljordarna.

Det blev ett misslyckande i den meningen att vi inte blev klara som det var tänkt; vi behöver ytterligare sex veckor och ett par sessioner till för att bli klara. I någon mån blev det också ett misslyckande för att det uppstod nya kritiska frågor, som t ex om självförsörjningskraven för mjölkproduktion omöjliggör klimatcertifierad mjölkproduktion norr om Dalälven.

Å andra sidan så är sex veckor inte någon enorm tid i sammanhanget. Det det är väsentligt bättre att få upp frågorna och problemen på bordet nu, än i efterhand med ett spikat regelverk.

Så jag ser framför mig en intensiv period, men jag tror att det här kommer att bli bra. Och vi märker ett riktigt spännande intresse från flera viktiga aktörer att snabbt införa klimatreglerna. På både mjölk- och fiskesidan står det producenter och frustar av iver att få veta vad som ska gälla så att de kan börja marknadsföra sin klimatsmarthet.

Men nu är jag trött. Nu tar jag helg från KliMatfrågorna.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails