torsdag 10 september 2009

SANA - regioner och debatter


På ekologiska mässor är det rätt vanligt att offentliga medel används för att marknadsföra en region eller ett land. På BioFach är det väldigt vanligt. Svenska Exportrådet brukar t ex ordna en monter under mottot "food from Sweden". Utställarna får en bra deal och en hel del hjälp.
På SANA är det inet så mycket sådant. Det är en del, men ganska ofta hänger det ihop med att man marknadsför produkter med skyddat ursprung.
Jag noterade dock att Korea hade en ganska stor monter. Jag vet att Korea satsar ganska stort på ekologiskt. Dels på marknadsföring, men även på forskning, konferenser o liknande. Till exempel har de lyckats få till att ordna nästa Organic World Congress, som hålls 2011. Det är lite av en uppstickare i EkoVärlden. Kul!
Johan undrade i en kommentar till mitt förra inlägg om andra länder haft samma typ av debatt som vi haft under sommaren. Jag brukar kalla den post-marit-debatten. Jag har kollat runt lite. De verkar ha haft en liknande debatt i UK, som delvis spridit sig till Tyskland. Den verkar ha haft sitt ursprung i en ganska dåligt genomarbetad rapport, som utger sig för att vara en sammanställning av forskning som visar att eko är sämre. Rapporten har inte varit svår att bemöta, men debatten har ändå kommit igång och dragit en hel del energi från Soil Association.
Ingen annan (som jag pratat med) känner igen en så stark debatt mot eko generellt.
Däremot har många main stream media i flera länder uppmärksammat att eko växer trots lågkonjunktur. Åtminstone från Italien och Kina har jag hört det. Det intressanta med Kina var att de ser en kraftig ökning under 2009, som de inte sett 2008. Stötte på en kille från Sri Lanka som odlar te och driver ett certifieringsbolag. Han menade också att eko ökat kraftigt, tros krig och allt.
Klimatfrågan växer och djupnar. Idag var jag med på ett möte där vi diskuterade alla olika initiativ kring klimat som pågår. Många menade att det är skandal att Kyotoprotokollet inte räknar med några av de stora utsläppen; de från soil processes och land use change. De menar också att om vi kunde få COP15 att räkna med dessa processer, så skulle det visa på styrkan hos ekologiskt. Det drivs också flera projekt för att kunna göra någon slags förenklade LCA, som funkar på gårdsnivå. Det fanns en allmän insikt om att vi ännu bara är i början av att lära oss hantera klimatproblemen, och en stor respekt för att alla initiativ för att göra något är bra initiativ. Det är en inställning jag gillar. I morgon är det stort seminarium på området också.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails