torsdag 21 februari 2008

Osså alla seminarier

Det är ju en mängd seminairer också. Temat varierar kraftigt. Jag sprang på Bill Wolf som skulle prata om hur man får riskkapital till ekologiska företag. På ett annat seminarium om hur eko ska hantera klimatfrågan pratade Johannes Kotschi. En av hans poänger var att visst kan ekologiskt vara ett viktigt sätt att minska klimatpåverkan, men framför allt måste ekologiskt hantera den klimatförändring som sker.

En annan av hans poänger var att frågan om biodiversitet får ny aktualitet. Vi vet inte hur två- eller tregradersvärlden kommer att se ut, men vi vet att den blir varmare. Vilka grödor ska försörja oss i den världen? Det vet vi inte, men vi vet att de områden som står för mycket av produktionen (tropikerna) kommer att drabbas värst. Alltså är det av yttersta vikt att vi inte låte monokulturerna sprida sig. Vi måste ha något att välja från!

Jag ska själv hålla ett föredrag om hur regler och certifiering kan bidra till att minska klimateffekten, så det är väl bäst att jag går igenom det en gång till innan det blri kväll.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails