fredag 1 februari 2008

Eko och lönsamhet

Anders Nihlén tar upp en intressant fråga: Är det verkligen så att det lönar sig att vara ekologisk bonde? Hans läsare Örjan Nilsson spär på med att ekoodling är en skattestödd suboptimering.

När det gäller lönsamheten är det ju intressant att de som är kritiska mot Lantmannens (tidningen verkar inte finnas i en webbupplaga) slutsats att eko lönar sig är de som inte odlar ekologiskt. Det stämmer med min analys av varför vi har ett underskott på ekologiska produkter. De lantbrukare som ville odla ekologiskt av personliga skäl lade om för ganska länge sedan. De intresserade, men lite mer försiktiga har lagt om under en tid. De som ev ska lägga om nu är dels de som gör en chosefri ekonomisk analys av marknadsutvecklingen. De som förmodligen inte kommer att lägga om under överskådlig framtid är de som inte vill odla ekologiskt av personliga skäl. Jag tror att det är de sistnämnda som hörs.

Men vi får se vad Lantmannens fortsatta granskning ger. Hur god lönsamheten blir beror ju av marknadsfaktorer, men flera studier har under en tid visat att ekologisk odling har god lönsamhet generellt. Givetvis varierar dock förutsättningarna från gård till gård och bygd till bygd. Läs t ex gärna på E24 hur bättre lönsamhet bidrog till att Jacob och Anette Gustawson lade om till ekologiskt. I en studie från SLU, "Varför lägga om till ekologiskt lantbruk" av Andresen och Hult (inte så stor, men kan tjäna som start för diskussionen), var just marknad och ekonomi vanliga argument för att ställa om. Mot att ställa om var argument som ökad kontroll och byråkrati.

Att ekoodling skulle vara ett skattestött slöseri är väl lite av en åsiktsfråga. Själv tycker jag att det är märkligt att en enda skattekrona går till ett lantbruk som inebär giftspridning och användning av klimatförstörande gödselmedel. På ett allmänt plan menar jag att stödet till jordbruket borde minska.

Utanför skattediskussionen förvånar det mig fortsatt att efterfrågan hos konsumenterna inte möts av ett högre pris från bondekooperationen. Arla låter hellre vissa delar av mjölksortimentet ta slut i hyllorna, än höja priset något. En sådan höjning skulle ju ganska oavkortat kunna komma eko-bönderna till del.

2 kommentarer:

Anders Niléhn sa...

Det är rätt, Lantmannen är en magasinstidning som kommer ut en gång per månad och som inte finns på nätet.
Däremot finns nu möjligheten att kommentera det vi skriver i Lantmannen på nätet genom min nya blogg.
Det ska bli intressant att se intresset för detta.
Att odla ekologiskt eller inte kan mycket väl bli den första stora frågan på vår blogg. Jag håller med Johan Cejie på Eko Tänk om i vilken ordning lantbrukare ställt om till Eko och varför. Jag håller med om att det inte borde finnas några politisk stöd till någon form av lantbruk. Det jag tycker är mest märkvärdigt i debatten vad gäller eko eller konventionellt är att det liksom bildats två läger där den ena inte har någon förståelse för den andra. Precis som om ekologisk odling utgjorde ett hot mot den konventionella odlingen och tvärt om.
Som lantbrukare och företagare, jag är ju det vid sidan om mitt redaktörskap för Lantmannen, anser jag att det är helt upp till marknaden att bestämma vad som ska odlas. Det marknaden vill köpa det måste du som företagare producera egna värderingar har en underordnad betydelse.
/Anders Niléhn

Välkomna att följa debatten om eko eller ej på min blogg:
http://nilehn.blogspot.com/

Vi fortsätter med intressanta reportage om eko eller ej i ett ekonomiskt perspektiv i flera av de kommande numren av Lantmannen. Lantmannen är en prenumererad tidning men det går även att beställa lösnummer på:
http://www.agrar.nu/arsregistret.php
De nummer som har artiklar om ekologisk ocdling kontra konventionell är 1 och 2 2008 så här långt.

Johan Cejie sa...

Anders och jag verkar rätt överens. Det var möjligen läsarkommentaren hos Anders som lutade åt skyttegrav.

Det här blir en intressant diskussion.

Related Posts with Thumbnails