fredag 22 februari 2008

IFOAM möte om IBS

IFOAM håller ett möte om revisionen av IFOAM Basic Standards. Frågan är kanske inte så publikt intressant, men av stort intresse för den som försöker förstå eller påverka hur internationella eko-regler utformas.

Gerald Herrmann inledde med att presentera hus det nya systemet med IFOAM Benchmark for Standards är tänkt att fungera.

Ekologiska regler ska kunna inkluderas i "IFOAM family of standards" genom utvärdering. Även statliga regler ska kunna inkluderas i denna familj. Dessa regler ska kunna användas av alla som är IFOAM-ackrediterade.

Ett nytt element är "best practice for standard setting" som verkar vara procedurer för hur regler ska byggas utifrån det nya Benchmark-dokumentet. Det är intressant. Jag tror att det är här man skulle kunna bestämma nivån på eko-reglerna och ta hänsyn till lokala traditioner och villkor.

CB-forum är också ett nytt och viktigt instrument för att hålla kompetensen uppe på certifierarna.

Gerald förtydligade för den som undrar att IFOAM på alla sätt stödjer OGS-systemet. Det är inte fråga om att kicka ut det egna barnet, men verkligheten är att OGS måste utvecklas. Det används inte så mycket, det har inte full kraft, osv

Sedan tog Diane Bowen över och gick igenom hur svaren på den senaste remissen cvarit. 43 organisationer har svarat med inalles 465 kommentarer. Många vill ha mer detaljer i nya IBS och särskilt vill man precisera karenstider. (Jag kan väl tycka att karenstider är ett nödvändigt ont, men knappast är hjärtat i ekologiskt) Andra komemntarer gick ut på att nya IBS borde vara mer i linje med Codex alimentarius.

Bowen fortsatte att gå igemom hur remissvaren hanterats. Sedan en del av förändringarna:
  • Nu är karenstider med igen
  • Tidsbegränsning för icke ekol foder, utsäde och ingredienser
  • Mer detaljer i sociala avsnittet

Det diskuterades om "bench mark" är rätt term, men IFOAM menar att det mest är ett arbetsnamn.

Nu kommer nästa version släppas. Motioner ska vara inne per 15 april. Dessa behandlas fram till 15 juli, ochblir en informell del av generalförsamlingen. Det blir omröstning om motionerna i augusti och om slutdokumentet i september.

Mette Meldgaard gick igenom några viktiga moment för OGS revisionen. Till exempel försöker IFOAM samköra revisionen av IFOAM Accreditation Criteria (IAC) med OGS Revision. Tanken med det är att det ökar möjligheterna för att IAC vinner acceptans som vettigt instrument för godkännande av produkter vid import. MM förtydligar att IFOAM är inte intresserat av att IAC ska vara det bästa systemet, utan snarare att det ska vara generellt accepterat och underlätta handel.

Vad ska hända med IOAS? De ska funka som ackrediteringsorgan ärven framöver, men också ha andra uppgifter i det nya OGS.

Politiska målet med IBS revision är att öka möjligheterna till handel mellan de olika systemen, men huruvuda IFOAM lyckas är till stor del utanför egen rådighet. Det beror på hur främst stater tar emot det. Kan EU och USA vara prestigelösa nog att ta in detta system? Är det bra nog för dem? Löser det problem för handeln?

Seminariet går vidare, men nu är det nog bäst att jag publicerar - det kostar €8 per timme att vara uppkopplad...

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails