fredag 22 februari 2008

Hur ska den nya EU-förordningen om eko fungera?

På ett välbesökt möte gick olika parter igenom hur den nya EG-förordningen ska fås att fungera. De flesta är övernes om det mesta nu (även om alla inte gillar allt). Så Kommissionens presentation gav inte så mycket intressant.

IFOAM EU tog upp vad de menar fortsatt är problem som måste lösas. Till dessa hör:
  • Definitionen av extensiv djurproduktion har vållat problem. Nu är den definierad som hur mycket gödsel ett sådant system kan generera och nivån är satt till 170 kg N per ha. Problemet är att en del medlemsstater har uppfattat att det då är OK att förstå det som att gödsel från intensiv kycklingproduktion är OK om man bara har tillräckligt med marka att sprida på...
  • Definitionen av hönshus har vållat problem. För svensk synvinkel är det mest besvärliga att i Frankrike anser man av hävd att höns ska vara på marken, alltså kan man inte ha hyllor eller sittpinnar. Så ser ju inte vi på det. Vi tycker att höns mår bra av att flyga upp och sätta sig för natten. Tydligen höll den franska förståelsen på att bli EU-regel
  • Möjligheterna att binda upp djur i gamla orationella gårdar
  • Bivax- som det är nu kan man bara få fram mer vax genom lockavskrapet. IFOAM EU vill att man ska kunna testa för rester av bekämpningsmedel. Kan man ju tycka att de har rätt i.
  • Möjligheterna att undvika ett kontrollbesök per år. Problemet här är ju att de flesta sköter sig utmärkt år efter år. Att lägga tid och pengar på att kolla dem kan förefalla ineffektivt. Det verkar finnas små luckor för små gårdar, men detta skulle behöva utvecklas.

DG Fish ansvarar för att utveckla vattenbruksreglerna. De verkar vara lite förvirrade. Påstår t ex att det inte finns några internationella standarder för detta. En första draft ska komma ut i april. Jag hörde av någon annan att en princip är att reglerna ska vara konstruerade som spetsregler, dvs att de automatiskt skärps om en större del av marknaden blir ekologisk. Det är ju en konstruktion med två sidor. Personligen kan jag tycka att det är en olycklig utgångspunkt för lagstödda system

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails