tisdag 17 november 2009

Klimatet, transporterna och konsumenterna


På tre möten idag har jag kunnat konstatera att det verkligen är dags att reglera transporterna. Helt enkelt därför att konsumenterna kräver det. Det tycker jag på ett sätt är skönt. Samtidigt blir jag lite less på att folk kan så lite om vad som verkligen spelar roll för klimatet. Dit hör helt andra saker, som t ex markanvändning, effektivitet, konstgödsel och biologisk mångfald. Men så är det här i världen. Man får vara glad för att folk i alla fall försöker att fatta rätt beslut i sina inköp. (Foto: KRAV. Bilden får användas fritt, men ange www.krav.se som källa)

Det har varit en lååång jobbedag och jag sitter vid datorn och stänker av lite grejer för att kunna sova lugnt. Jag har varit på tre sinsemellan väldigt olika evenemang, men som ändå haft en gemensam nämnare.

Dels var jag och A inbjudna till Kommerskollegium för att diskutera klimatprojektets arbete med transportregler. Kommerskollegium är det organ som Regeringen har som garant för att Sverige ska arbeta med och för frihandel. Fria eller billiga transporter är en grundbult för frihandel. Det innebär att Kommerskollegium blir mycket brydda när vi föreslår begränsningar av möjligheten att transportera. Nu är de tillhållna av Kgl Mjt:s regering att arbeta för ökad klimathänsyn också. Det är besvärligt för dem, men jag måste säga att de försöker. Men det var intressant hur de upplever att transporterna får ta oförtjänt mycket stryk i klimatdebatten. Jag kan hålla med dem, men jag sade att det i princip är omöjligt att komma med en klimatcertifiering som inte begränsar transporter. Det skulle helt enkelt inte accepteras av publicum.

Sedan hade vi avstämning med den innersta kärnan i klimatprojektet. Där handlar det nu dels om certifieringsteknikaliteter och kött. Men också just om transporter. Man märker att vi är lite oroliga för att sätta ned foten. Ingen har ju försökt med det här förut. Så det enda vi vet är att vi kommer att få på skalle hur vi än gör. Men vi är tappra människor och tror att någon måste börja. Och vi tror faktiskt att konsumenterna helt enkelt kräver, nej mer än så, förväntar sig att vi reglerar transporterna. Så vi kommer att försöka få foten planterad under de närmaste månaderna.

Till sist var jag med om ett antal djuplodande fokusgruppsintervjuer med konsumenter. Det handlade om lite olika saker. Men bland annat kom klimatfrågan upp. Och i princip alla var överens om att en miljömärkning (let alone klimatmärkning) som tillåter långväga transporter, i princip inte är en miljömärkning. Efter lite resonemang landade de flesta i att, OK, man kanske kan köra båt långt. Men inte hur långt som helst, och transporter ska hur som helst regleras. NU! Bara transporterna är OK, så är det nog bra med klimatpåverkan menar de. Någon tog också upp nötkött.

Detta gör mig både glad och trött. Jagblir glad för att jag känner att det kom så tydliga besked från konsumenterna; det är dags att göra något åt transporterna. Det är faktiskt det enda de bryr sig om vad gäller matens klimatpåverkan. Det ger mig kraften att driva diskussionen vidare med Kommerskollegium och modet att sätta ned foten i projektet. Jag blir trött för att jag åter inser hur lite kunskap baserar sina superviktiga inköpsbeslut på. Frågor om markanvändning, konstgödsel, resiliens, effektivitet och liknande är långt bortom vad de flesta bryr sig om. Trots att de är superviktiga för klimatet.

8 kommentarer:

Koldioxidexperiment sa...

Ja du, det här är klurigt. Jag kan inte heller förstå hur det blivit så att just transporterna blivit en sån symbolfråga. Sen är det ju så att för den enskilda mjölkförpackningen så är transporterna försumbara, fast å andra sidan så vill vi ju på nåt sätt minska alla dessa lastbilstransporter på vägarna och de består ju av en mängd mjölkpaket om du förstår vad jag menar. Och ur den aspekten så gillar jag ändå konsumenternas engagemang i transportfrågan. Fast det skulle såklart vara önskvärt med en gnutta engagemang även i andra frågor, typ de du raddar upp. Eller varför inte de transporter de själva gör till affären...

Cristoffer sa...

Hej Johan
Kommer man att kunna få ta del utav fokusgrupps-resultatet lite djupare?
/Cristoffer
Gröna gårdar

Johan sa...

CO2e - indeed. Det går att göra mycket och enkelt hemma.

Cristoffer - njae - fokusgrupperna gällde egentligen en annan grej. Klimat kom in på snedden. Så resultatet är inte offentligt i det här läget. Om det blir det säger jag till.

Gunnar Rundgren sa...

Tröttsamt är det. Man behöver väl ingen klimatmärkning för att reglera transporterna? Det räcker väl med att ursrung är tydligt, särkilt för växtodlingsprodukter. För djurfoder är det ju annorlunda ---Ja det är det men hur är det med oljan som ju är insats i all livsmedelsproduktion? Varför skall transport av olja vara ok men inte att köra solenergi (dvs biomassa, dvs mat, foder eller fiber). Uppriktigt sagt så tycker jag inte att KRAV, eller andra, skall kapitulera för opinionen på det sättet. Visst kan man väga in transporterna för vad de gör, varken mer eller mindre.

Sen har de - och ni? kanske missat vad som händer med produkten efter förpackning och märkning? Visst kommer det vara lite absurt att ha begränsningar på insatser och råvaror medan den färdiga produktern kan skeppas fritt. För jag kan knappast tro att KRAV kommer begränsa de anslutan företagens rätt att sälja produkterna vart de vill. eller?

Johan sa...

GR - att öht reglera transporternas prestanda är en tröskel att komma över. Dvs ska de ta sin del så måste man ändå in och reglera ett väldigt komplext system. Som dessutom inte tidigare är vant vid miljömärkningar. Så jag ser det som att ansträngningen (från vår sida) inte står i proportion till miljönyttan. Men ska de göra sitt till måste man ju börja någon gång. Och det tar alltid emot lite första gången.

Om fria transporter - det ser ut att bli en modell som dels bygger på att det är den som konsumentförpackar som ansvarar för transportberäkningen. Och då ska man räkna fram till centrallager eller butikens lastkaj. Dvs man får göra en rimlig prognos för kommande transporter efter förpackningen. I grunden finns schabloner, snarare än realtidsmätningar. Så jag tror vi har en modell. Om den är bra eller inte återstår att se.

JS sa...

Hållbarhetsfrågor är otroligt komplicerade och inte ens mina hyggligt miljöintresserade kompisar har någon vidare förståelse för vilka parametrar som är väsentliga. Framförallt har de väldigt låg förståelse för att ändra sitt konsumtionsmönster. Gärna ekovaror, men väldigt ogärna inga varor alls.

Johan sa...

JS - tror du sätter huvudet på spiken på ett sätt. Hållbarhetsfrågor är så komplicerade och har så många dimensioner, att det är nästa omöjligt att RÄKNA ut vad som är rätt. Väldigt många vill ha siffror för att ändra på sig. Det är svårt att ge dem det på ett objektivt sätt.

Johan sa...

...

Related Posts with Thumbnails