fredag 17 april 2009

Var är "vår" stolliga professor?

En professor på Sveriges Lantbruksunivesitet, SLU, använder sin titel och sitt jobb för att försöka påverka statliga verk med stöd i lögner och selektiv argumentation. Han hoppar också på KRAV med samma medel. Man kan tycka att det är ett problem att den specialiserade forskningen på ekologisk produktion är så liten att den inte har tillräckligt med egna professorer för att möta upp. Å andra sidan kanske den här typen av angrepp faller på eget grepp. Man kan ju hoppas i alla fall.

Det är intressant fenomen att så fort man har utnämnts till professor, så tas man på allvar på ett sätt som, i min mening, är helt oproportionellt. Man ser ganska ofta professorer skriva debattartiklar och insändare i ämnen som de inte är experter på. Likafullt tas de på stort allvar. Om man vill åstadkomma något i den offentliga debatten är det inte desto mindre viktigt att ha några professorer med sig. När det gäller KRAV och eko, så är det en ganska ung forskningsdiciplin på lantbruksuniversitetet SLU. Det finns några docenter, men de har helt enkelt inte hunnit bli professorer ännu. Den stora kadern professorer är däremot grund- och forskarutbildade på ett och samma universitet i ett tidevarv då den fossila bränslen var oändliga och försiktighetsprincip var ett okänt begrepp.

Därför blir det dels så att argumenten för konventionell produktion och dess systemsyn ofta framförs av professorer, dels blir det så att dessa professorer verkar känna sitt personliga värdesystem hotat. En del av dem använder kraftord som skulle göra dem omöjliga i vilken bransch och debatt som helst, men här klarar de sig.

Nyligen skrev en professor så här till Konsumentverket och Livsmedelsverket från sin e-post på SLU:

Sluta genast med att kalla Krav en miljömärkning!

För det första: Krav är en intresseorganisation för biodynamiker som tror på Rudolf Steiners ockulta läror om kosmiska krafter och preparat, samt Konsum och ICA, som tjänar mer pengar och vinner image på eko osv. Inte precis de kunskapskällor en statlig myndighet ska använda sig av.

För det andra: Ekoodling kan endast definieras som odling utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel, eftersom alla dess andra filosofier (återför att gödsel, närproducera...) återfinns i det moderna jordbruket.
[...]
För det tredje och kanske allvarligaste: Det finns politiska kortslutningar här, eftersom Sveriges riksdag har beslutat att eko är 'bra' och ska subventioneras - man t.o.m. öronmärker medel för och tvingar på SLU 'Centrum för Uthålligt Lantbruk', CUL, som huvudsakligen sysslar med att propagera för ekolantbruk. Vi har ju också ett politiskt parti vars affärsidé är just ekoodling - Miljöpartiet. När KoV och livsmedelsverk söker 'expertråd' från CULs tjänstemän sker en kortslutning - självklart blir ekoodling fina fisken och SLU får stå som garant.
[...]


Puh! Förutom att man anar en tydlig desperation (skribenten avslutar med att brevet gärna får spridas) så gör jag några snabba reflektioner:

Om det första: KRAV skulle vara en intresseorganisatioin för biodynamiker. Rakt av inte sant. Professorn ljuger helt enkelt. Professorn undanhåller också att andra medlemmar utöver COOP och ICA är t ex Naturskyddsföreningen och Djurens Rätt. Känns som relevanta motvikter om man ska tala trovärdighet.

Om det andra: Ja, på ett sätt, om man bara håller sig till växtodling har professorn rätt. Men det är ju bara det att om man tar bort handelsgödsel och bekämpningsmedel, så måste man jobba på ett helt annat sätt. Mycket mer effektivt, nämligen. Professorn bortser också gärna från detaljer som djurskydd, socialt ansvar och det faktum att ekologisk produktion har utvecklat många av de metoder som det konventionella lantbruket sedan anammat (t ex en hel del av de naturliga betningarna, bekämpningsmedlen). Utan eko hade man troligen bara ramlat på i gamla kem-spår.

Om det tredje: Kanske det allvarligaste av allt: professorn underkänner demokratin och grundlagen. Professorn verkar mena att all offentlig makt i Sverige inte ska utgå från folket (1§ regeringsformen, kolla gärna 4§ oxå), utan borde utgå från väl valda delar av SLU. Att en regering undersöker och uppmuntrar olika delar av samhället och forskningen kan väl inte vara så konstigt? I synnerhet om den delen är så liten så att den inte ens har någon egen stolleprofessor?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Johan,
SLU kommer aldrig att kunna bedriva någon meningsfull forskning som bidrar till det ekologiska jordbrukets utveckling. Låt dom hålla på med det konventionella jordbrukets forskningsfrågor. Lägg istället forskningspengar (och utbildning) på en annan högskola med modern profil som vill bedriva forskning inom det ekologiska ramverket. Den linjen driver jag stenhårt när jag träffar politiker och andra beslutsfattare. Ta bort pengar från SLU helt enkelt. Jag säger det trots att jag disputerat där. / Johan Ununger, vd Saltå Kvarn

Johan sa...

När jag pluggade utomlands förstod jag att det var vanligt att man inte fick disputera på samma universitet som man fått sin grundexamen. Man kunde heller inte få postdoc på det uni som man fått sin PhD.

I Sverige är det tvärt om. Nätverkandet på institutionen och det egna universitetet är avgörande för om man ska kunna kvala in till nästa nivå. Jag tror det här är direkt skadligt för svensk kunskapsnäring.

Jag tror att det du föreslår är samma andas barn, och är helt rätt.

Det intressanta är att det skulle vara fullt möjligt. Det finns ju ett universitet i samma stad som äger en hel del mark... Man skulle alltså inte ens behöva byta personalen på CUL.

Gunnar Rundgren sa...

Jo det är verklligen stolligt. För en som var med när KRAV bildades så är påståendet om biodynamikerna mycket intressant eftersom de faktiskt drog sig ur KRAV och under lång tid inte alls var så pigga på KRAV. Såsmångingom blev det i alla fall ett konstruktivt samarbete. Och så är det väl än idag.

Och vad gäller SLU kan jag bara hålla med. Som institution har de varit extremt avoga till ekologiskt hela tiden och framför allt spridit en massa lögner. De saknar helt trovärdighet.

Johan sa...

...

Related Posts with Thumbnails