onsdag 15 april 2009

Behöver lantbruk norr om Götaland något köldmedium?

Igår hade KRAVs regelkommitté möte. Det var mycket som diskuterades, men ett av huvudnumren var den senaste utvecklingen av klimatprojektets regler.

I klimatprojektet har man kommit fram till att den kylning som behövs i hela livsmedelskedjan har en betydande klimatpåverkan. Dels sker den genom att kylanläggningar drivs med el, men också genom att kylanläggningar innehåller köldmedier som kan ha mycket stor klimatpåverkan. Kylanläggningar finns även i lantbruket; det är mjölk som måste kylas, grönsaker som ska svalförvaras och rotsaker som ska långtidsförvaras i kontrollerad temperatur. Klimatprojektet föreslår att man i sådana anläggningar bara få använda koldioxid eller ammoniak, som låter läskigt men är mycket mycket bättre än alternativen.

Då säger en av giganterna i komittén: "Men jag förstår inte varför man behöver köldmedier över huvud taget. Jag lagrar snö under sågspån på min gård för att fixa kyla på sommaren." En annan gigant flikar in "Ja, alltså Sundsvalls sjukhus kyls med lagrad snö sedan mitten på nittiotalet". Jag blir alldeles perplex. Kan vi ha missat det här? För är det någon stans man lätt borde kunna skrapa ihop och lagra snö för eget behov så borde det vara på ett lantbruk? I alla fall fån Svealand och norrut. Det måste vara något fel, det kan inte vara så enkelt?

Men så fick jag en länk till en film från Japan som visar hur man där helt enkelt kör in snön i lador, och fyller lådor, som man sedan t ex använder i blomsteraffärer? Fascinerande. Det skulle ju spara en hel del el och klimat om vi kunde göra så.

2 kommentarer:

kari sa...

Det krävs endel för att kunna lagra och använda snö. Vi byggde en stor jordkällare för 25 år sedan efter finsk modell den skulle kylas med snö eller is, men det blev för varma vintrar och ofta utan snö. Lageret var planerat för1 15 ton. Denna vintern kom det snö först i februari.Jag tror att norr om Dalaälven kan det fungera.

Anonym sa...

Man kanske måste se det lite som vind/solkraft... men får ta vara på den resurs som bjuds. Om det inte finns tillräckligt med snö får man använda mer konventionella metoder.
Men det tycks ju helt klart vara en bra poäng att nyttja snön!
Jag tänkte faktiskt på sjukhusetför några veckor sedan och undrade hur de har lyckats, roligt att det funkar!

Related Posts with Thumbnails