söndag 7 september 2008

Ekologiskt "by default"?

Vad som är en ekologisk produkt definieras, lite förenklat, av att den kommer från en ekologisk produktion. Den ekologiska produktionen definieras lite olika beroende på vad det gäller; växter odlas utan mineralgödsel och kemisk bekämpning, förädling sker i rimligt naturliga processer och utan allt för mycket tillsatser, och så vidare. Spårbarheten är viktig också; står det eko, så ska det vara eko. Inget mittemellan eller ibland. Ibland stöter man dock på produkter som på något vis i sig själva är så smarta, så hushållande, att de nästan borde klassas som eko som vara betraktad.

Tanken slog mig i affären häromdagen; jag tänkte köpa blodpudding (kanon att äta bulgur till!) och hamnade i en tankebana kring att minska köttätande av klimatskäl. Samtidigt vet jag ju att blodprodukter är mycket näringsrika och jag vet att det är ett stort problem att bli av med blodet från ett slakteri. Det näringstäta blodet har ett mycket högt BOD i avloppet och måste sköljas med MYCKET vatten om man tar den vägen. Det kan ju torkas till blodmjöl, men det är ju lite slöseri att lägga livsmedel på åkrarna. Möjligen kan blodet eller blodmjölet också eldas, men det känns ju som sämsta lösningen.

Att se till att blodet tas om hand och blir livsmedel framstår som en del i ett hållbart samhälle, så länge detta samhälle accepterar eller uppmuntrar köttproduktion. Att dessutom sälja dessa produkter billigt (ett paket blodpudding kostar runt 7 spänn) gör det inte sämre.

Varför finns det då inte KRAV-blodpudding på marknaden? Vet inte säkert, men innehållsförteckningen indikerar inga större problem. Jag skulle tro att problemet ligger i särhållning av råvaran; dvs slakterierna skulle behöva byggas om för att kunna garantera särhållningen. Det skulle de säkert göra om de fick betalt för det, men när produkten inte är värd mer, så blir det nog svårt att få ut ett merpris. Man tror helt enkelt att konsumenten inte skulle vara beredd att betala vad det kostar. Så KRAV-djurens blod blir konventionell blodpudding.

Då är detta min fundering; kan man tänka sig att vissa produkter efter förädling skulle kunna betraktas som ekologiska oavsett ursprunget på råvaran? Jag tänker att man skulle kunna fundera över vilka krav som skulle ställas på sådana produkter. Särskilt smarta? Särskilt nyttiga? Särskilt hållbara (i meningen hållbar utveckling)?

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails