onsdag 12 augusti 2009

Sommarens eko-storm i mediaglaset

På sommaren är det i största allämnhet nyhets- och åsiktstorka. De flesta håller sig helt enkelt på sin kant och tar ganska få initiativ. Detta kan man utnyttja. Så har t ex en knippe professorer argumenterat mot ekologiskt och forskning kring ekologiskt i Almedalen, i SvD:s Brännpunkt och annat. De har gärna velat förespegla att de företräder SLU (oklart om de har stöd för det från SLU:s ledning - skandal i så fall).

Jag har kallat det här gänget för stolleprofessorer förut. Det kanske inte är så nyanserat, men jag tycker det är konstigt att de tas på så stort allvar. Jag tycker det är konstigt att de kommer undan med att ha åsikter som att viss forskning borde förhindras (den som gäller ekologisk produktion, alltså).

Ibland är det svårt att riktigt hitta orden, men jag sprang på ett blogginlägg på Barnbarnens advokat, som osar passionerad indignation hos en kunnig person. Läs det gärna.

2 kommentarer:

Theodor sa...

I vetenskapliga frågor har inte universitetets ledning några åsikter. Där är det istället rätt att tala om att de anställda företräder SLU:s åsikt, om man över huvud taget ska uttrycka det som så att SLU har någon åsikt, vilket man knappast borde, bland annat för att det kan missuppfattas på det sättet som du nu gjort. Dessutom stämmer det ju inte att det är en allmän åsikt bland SLU:s forskare.

I det här fallet tror jag dock att det är du som är orsak till missuppfattningen, om det du menar är att de berättar att de forskar på SLU. Det är inte något konstigt.

Johan sa...

Jag går med på att jag är rätt stingslig i den här frågan. Men jag brukar nog försöka välja mina ord. För mig var måttet dock rågat när jag sprang på den folder som professorerna delade ut i Almedalen och torgförde sina åsikter med.

Rubriken var något i stil med "Fakta om ekologisk produktion". Den enda logotyp, den enda avsändare man kunde spåra, var SLU. De journalister jag pratade med (ett par stycken), uppfattade det som att SLU (inte enskilda professorer) berättade hur det låg till.

Jag kan inte tro annat än att professorerna i fråga var rätt nöjda med det missförståndet. Det enda alternativet är att de är mer än lovligt oinformerade om hur publik kommunikation fungerar. De ville nog, tycker nog, att deras syn på saken är närmast sanningen. Och tekniskt kommer de undan, eftersom det inne i materialet mer framstår som deras åsikter. I alla fall om man är noga.

Jag tycker det är omdömeslöst att använda ett universitets goda rykte på det viset. Jag tycker det är konstigt att SLU går med på att deras logga används så.

Related Posts with Thumbnails