onsdag 21 maj 2008

Man har inte rätt bara för att man är professor

Titeln professor verkar föra med sig någon slags allvetandestatus, som är svår att förstå. Nu gäller det vattenvårdsprofessorn på SLU, Lars Bergström, som dök upp i mitt öra på cykeln på väg till jobbet. Han och centerpartisten Claes Västerteg debatterade i P1 Morgon huruvida det kan vara moraliskt försvarbart att äta ekologiskt när världen svälter.

Man kan undra hur det kommer sig att P1 tar in en professor som inte är specialist på området, och man kan undra över varför en måttligt påläst riksdagsman ställer upp på debatt. Professorn vann på att han lät påläst, men det var han verkligen inte. Debatten är en fortsättning på en runda i medierna som gick i början av månaden och som bland annat kommenteras av Elins Trädgård.

Bergström påstod att det inte är försvarbart att odla ekologiskt eftersom produktiviteten sjunker om man gör det. Det är ett påstående som bara är sant i västländer, som blåser upp produktionen med energislukande konstgödsel och bekämpningsmedel. I utvecklingsländer ökar ekologisk produktion avkastningen rejält.

Och här har vi en clou; Bergström menar att ekologisk produktion är att avstå från konstgödsel och bekämpningsmedel, men det är bara ett sätt att beskriva det. Vad det verkligen handlar om är att skaffa sig gödning och växtskydd från och i samverkan med de levande systemen. Man måste lära sig om växtföljer (för att bygga jord och förhindra smitta), man måste lära sig om gröngödsling och stallgödselhantering (för att fixera luftkväve och ta tillvara gödsel), man måste lära sig om betesgång, tidpunkter för sådd, skörd och så vidare. Så när Bergström påstår att svälten i Syd har med avsaknaden att göra så har han fel. Det har med avsaknaden av kunskap och verktyg att göra. Om lantbrukarna i syd fick tillräckligt med kunskap om detta, skulle vi kunna försörja världen helt ekologiskt, och då utan att använda olja och naturgas till konstgödsel.

Bergström menar också att den sänkta avkastningen i EU:s jordbruk när det blir ekologiskt skulle bidra till världssvälten. Fel igen. Svält beror väldigt ofta på krig, despoter och liknande (som omöjliggör vettiga transporter). Dålig avkastning i jorbruket beror oftast på undermålig kunskap hos jordbrukarna. De stigande livsmedelspriserna beror väsentligen på helt andra faktorer så som att EU och USA har gjort sig av med sina buffertar, och att två mycket folkrika ekonomier börjar få råd att köpa det de vill och inte det de kan få.

Till sist kan man diskutera volym och kvalitet. Ekologisk mat är oftast nyttigare. Svårt att mäta i procent, men det är ytterligare en faktor som visar att man inte har rätt bara för att man är professor.

Och snälla P1, nästa gång ni ordnar en debatt av det här slaget - ta in en från varje sida som vet vad de pratar om, så kan det i alla fall bli en riktig och intressant debatt.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails