fredag 17 oktober 2008

Odlad fisk bättre för klimatet?

För den som är intresserad av vilken mat som är mest klimatsmart, och i synnerhet vilka animalier som är bäst ur klimathänsyn bör lyssna i torsdagens Vetandets Värld i SR:s P1. Där intervjuas Hans Ackefors om odlad och vild fisks klimatpåverkan. Han kommer med en del intressanta påståenden:
  • Odlad fisk (regnbåge) genererar 10-15 ggr mindre klimatgaser än nötkött.
  • Nötkött kräver 200 ggr mer areal odlad mark än regnbåge, räknat per kg kött.
  • Eftersom den odlade fisken inte behöver jaga sin mat, så är den långt snålare och effektivare än den vilda fisken som proteinproducent.
  • Med mera.
Man kan tycka att det är lite äpplen och päron att påstå att effektivitet har med klimateffekten att göra. Men faktum är att hur man än ser på det så är en av världens stora utmaningar hur alla människor ska kunna få mat på bordet, i synnerhet när allt fler kan betala för det de vill ha. Och i synnerhet när den generella klimatpåverkan från mat måste minska, precis som allt annat.

Det är ju inget nytt att nötköttsproduktionen måste ned, så det är väl kanske inte den intressantaste delen. Det hade varit intressantare att jämföra med mer framtidsinriktat protein som fågel eller växtprotein. Det hade också varit intressant att höra mer hur det påverkan skiljer mellan fiskätare som regnbåge och karpar i polykulturer.

Däremot högintressant att höra iakttagelsen att Ackefors menar att den riktiga flaskhalsen är tillgång på fiskolja; denna olja kan bringa mycket hälsa till världen, men kräver fiske efter fet fisk...

Men jag blir brydd över Ackefors funderingar kring att det skulle vara mer klimatsmart att äta odlad fisk än vild. Dels tycker jag att det måste finnas ett problem i avgränsningen i den LCA han diskuterar. Jag har hittills aldrig sett en sådan LCA, som på allvar kan avgränsa en vild produktion på ett vettigt sätt, så att resultatet bli jämför bart. Dels leder resonemenget lätt käpprätt åt pepparn; då skulle ju Timbro kunna få för sig att det vore klimatsmart att fiska ned alla bestånd av karnivor (köttätande) fisk. Fel tanke. Klimatfrågan är något vi har skapat och något vi måste lösa. Att påstå att vilda djur på något sätt kan lastas är helt stolligt.

Däremot finns det mycket att göra för vattenbruket i Sverige. För några år sedan var företaget Östgös igång med ett synnerligen intressant projekt, som dels minimerar övergödningsproblemet, dels skulle skapa levande skärgårdar, dels skulle ta upp näring på land till nytta för jordbruket. Vet inte vad som har hänt med det projektet. Jag hoppas verkligen att det förverkligas. Gös är ju både gott och nyttigt. Och som jag förstod projektet för några år sedan var idén att odlingen skulle uppfylla KRAVs regler.

Vi måste också fort få fart på musselodlingen. Det finns KRAV-regler för musselodling (mycket enkla att uppfylla) och det verkar egentligen bara finnas två problem; mustester (som genomförs för att kolla alggifthalten) som inte accepteras av KRAV och sommargäster (som inte tolererar odlingar inom synhåll från sin veranda). Kolla gärna de intressanta projekten på Tjärnös sajt Miljömusslor.


Bild på gös lånad från Wikipedia. Blid på blåmusslor lånad från Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails