lördag 7 juni 2008

Nej DN driver inte kampanj mot E85...

En av motorjounalisterna på DN fick pris häromveckan. Vet inte vad det gällde, men det hade men DN:s miljöbevakning att göra. I samband med det sade han att det är märkligt att etanolfolket kunde ha fått för sig att han driver kampanj mot E85. Hur kunde de ha fått för sig det? Jag har själv reagerat över en serie granskande artiklar som aldrig faller ut till E85:s fördel, men alltid hänger på en skör tråd. Endera är det en emergiprofessoer (jo, det ska vara "m"), som företräder en intressant, men kontroversiell beräkningsmetod. Eller så jämför man bensin- och E85 prismässigt en tid på året (detta var pre-Gore-eran), när bensin stod lågt och E85 högt. Eller så vidhåller man att E85 är bräsleslukare och baserar det på sin egen monster-SAAB snarare än min snåla Ford Focus. Eller så fyller man bakluckan på en bil med bröd för att illustrera problemet med biobränslen, trots att det är tydligt att biobränslena inte på långa vägar är det största problemet när det gäller matbristen.

Idag är det dags igen - förstasidesrubben är "etanoldriven miljöbil är dyrast att köra". I texten får man klart för sig att den är dyrast av miljöbilarna (man får räkna bort alla diesel- och bensinbilar först). Inne i texten väljer man också bort biogasen, för priset varierar ju så mycket. Till sanningvittne har man sedan Toyotas informationschef. Och vet ni vad? Det verkar som om Toyotas hybridbil är det billigaste alternativet!!! Och etanol är dyrast!!! Nej, inte driver DN kampanj, inte...

Alltså, det är helt OK att ha en åsikt. E85 är inte problemfritt, men mycket av den E85 som produceras har riktigt bra miljöprestanda (men det finns katastrof-majs-E85 oxå). Och vi måste göra något åt klimatfrågan fort. Det duger inte att försöka hitta den enda bästa lösningen och försöka satsa alla resurser på den. Vi måste tillåta flera spår att utvecklas, och E85 har många avgjorda fördelar; funkar i princip i befintlig teknik, utnyttjar (i goda fall) biomassa som iinte används till annat, radikal CO2-nedskärning. Men visst, i längden måste vi in på helt annan teknik. Men att låta det bästa bli det godas fiende, att ge alla de som inte vill hjälpa till på snöda ekonomiska skäl en ursäkt, är att ta på sig en ett enormt ansvar, bästa DN!

Den här bloggen ska handla om ekologiskt. Det här är ett snedspår. Det finns idéer i världen om att eko-märka ekologiks E85, men mycket talar emot det. Ryktet säger däremot att svanen är igång med ett projekt. Det vore ju bra!

6 kommentarer:

bjorn n sa...

till saken hör också att man jämför äpplen med päron. Man tar verkliga siffor för etanol och officialle för bensin och diesel. Alla vet att officiella siffror ligger 10-20% under de verkliga, speciellt för Prius. Om man tar verlkiga siffror rakt över så blir resultatet helt annorlunda. Speciellt Swärd vet detta men han vet att bilbolag inte kan dra fram detta argument eftersom det är genant att officiella siffor inte är de verkliga.

Sannerligen korrupt av Swärd

Johan Cejie sa...

Ja, så är det ju. Korrupt av Swärd kanske. Genant allra minst för sveriges största morgonblad.

anders w sa...

Jag håller med bjorn n. Följande har jag skickat till Swärd:

Hej!

Jag har med viss förvåning följt ditt korståg mot etanolen i alla dess former sedan du själv började köra etanolbil. I den senaste artikeln finns så många brister i resonemanget att jag inte längre kan låta dig stå oemotsagd.

Att tillverkarna inte nämner hur stor etanolförbrukning bilarna har beror, som du säkert känner till, att etanolen inte är certifierat som bränsle enligt EU-normen. Det finns därför inga officiella förbrukningssiffror eller utsläppsnoteringar. Det pågår ett certifieringsarbete för närvarande som kommer att vara slutfört vid årsskiftet, vad jag förstår. Då kommer vi att få större klarhet.

Det är också konstigt att inte räkna med kapitalkostnad när driftkostnaden beräknas. Man betalar 100 000 kr mer för Prius än motsvarande bil för att få en lägre bränsleförbrukning. Du måste köra 10000-tals mil för att få tillbaka de pengarna enbart på inbesparad verklig bränslekostnad.

Beträffande bränsleförbrukningsuppgifterna som tillverkarna uppger, är de endast till för jämförbarhet mellan bilar. Den faktiska förbrukningen är med några få undantag alltid högre på grund av att EU-bränslecykeln, som beräkningarna baseras på, inte motsvarar faktisk körning.

Teknikens Värld mäter faktisk förbrukning i sina tester. Toyota Prius drar i deras tester 5,3 L/100 km i faktisk förbrukning, dvs över gränsen för miljöbil (5,0 l/100 km). Skillnaden mot bränsledeklarationens 4,3 l/100 km är 23 % högre förbrukning i verkligheten. När du jämför teoretisk bränsleförbrukning på bensin med faktisk bränsleförbrukning på etanol utan att ta hänsyn till denna effekt för Volvo V50 (och andra etanolbilar) bli siffrorna helt missvisande. För att få full jämförbarhet måste Prius bränslekostnad ökas med ca 1,47 kr per mil.

Om etanolbilarna räknas upp borde också alla andra bilar justeras till verkliga förbrukningssiffror, annars haltar jämförelsen betänkligt. Det gäller inte minst dieselbilar som inte ens i teorin kan dra så lite som bränsledeklarationen p g a att vi har ett sämre energiinnehåll i den svenska, mera miljövänliga dieseln.

Den viktigaste frågan är ändå utsläppen av (fossil) koldioxid (CO2) som du inte nämner över huvud taget i artikeln.
Naturvårdsverket har i dagarna släppt en rapport som visar att körning på Etanol (E85) minskar utsläppen av fossil CO2 med 65% och körning på biogas med 85%. Toyota Prius släpper ut 104 g/km enligt EU. Volvo V50 vid körning på etanol (E85) 177 g/km – 65% = 62 g/km, dvs 40% mindre per km än Toyota Prius och närmare 50% mindre än gränsen för miljöbil (120 g)/ km).

Som du mycket riktigt påpekat i tidigare artiklar beror etanolens klimatpåverkan på hur den är framställd. I alla livscykelanalyser framstår sockerrörsbaserad etanol som det absolut bästa etanolalternativet ur CO2-synpunkt. Etanolen i E85 består till ca 90 % av sockerrörsetanol.

Oavsett drivmedel är låg förbrukning det viktigaste. Utvecklingen måste gå mot bränslesnålare bilar. Där delar jag din uppfattning helt och hållet.

Det pågår en utveckling av etanolmotorer också. På Gröna bilisters hemsida, gronabilister.se, visas en SAAB diesel som konverterats till etanoldrift av ett motorstyrningsföretag. Den drar 5 l/100 km (E95, 95% etanol).

Alternativet till att köra på etanol i dag är inte att fortsätta som förut, vilket etanoldebatten kan ge intrycket av för närvarande, utan alternativet är att minska sin energiförbrukning från bilkörning med 65%.


Med vänlig hälsning

Anders

Johan Cejie sa...

Imponerande välformulerat och underbyggt! Själv fortsatte jag diskussionen med DN:s ledarsida idag (se inlägg på http://ekotank.blogspot.com 8 juni). Trist att Swärds argumentation inte granskas ens av ledarsidan.

Kjell Andersson sa...

Det mest upprörande är att DN publicerar en lista över utsläpp av CO2 utan att skilja på fossilt kol och biogent, dvs utan att allt visa på klimateffekten av de olika bilarna. Men dessutom att man enbart ser till rörliga kostnader och helt bortser från kapitalkostnad.
Det är svårt att förstå varför DN Motor bedriver kampanj mot etanolen. Oljepriset ligger på 139 dollar/fat och vägtrafiken är den samhällssektor som hittills inte lyckats minska sina utsläpp av klimatgaser. Bilköparna är klokare än DN Motor, eftersom man fortsätter att köpa allt fler flexifuelbilar och köper mer E85 än någonsin. För egen del är jag helnöjd med min Ford Focus.

Kjell A

Johan Cejie sa...

Nej orsaken till kampanjen är dimmiga. Förhoppningsvis är uppsåtet gott.

Focusen är ju intressant. Det är många som uppger att den drar runt 9 lit per 100 km. Vad jag uppfattar är det mindre än vad det borde vara. Men verkligheten är kanske mer intressant. Jag försökte framföra detta till DN motor för en tid sedan, men verkligheten verkade inte så intressant för dem.

Related Posts with Thumbnails