måndag 2 juni 2008

Inte så enkelt att vara enkel

Lite ur slag idag, så det var bra med en dag på kontoret.

När vi på KRAV börjar se över regler spikar vi först vad syftet med revisionen är. Gör man inte det blir det väldigt spretigt och okontrollerat. Idag jobbade vi med vad vi kallar förenklingsprojektet. Det handlar om att KRAV-reglerna under årens lopp blivit en ganska stor (vi sprängde 200 sidor i våras) och vildvuxen skrift. Det är en del lappningar och lagningar. En del regler är ganska gamla (och kanske inte relevanta längre). En del regler kanske orsakar betydligt mer besvär än nytta. Många regler är skrivna av folk som normalt inte skriver denna typ av text. Resultatet är att det är synd om de KRAV-certifierade. De ska förstå och tillämpa alltihop. Vi vet att det är en stor barriär för att lägga om om man inte förstår precis vad som ska göras. Att göra det är inte alltid den stora grejen, bara reglerna är tydliga.

Så kan vi ju inte ha det, så nu har vi börjat jobba med att få ordning på detta projekt. Det är ju lätt att säga "förenkla" och "tydliggör", men vad är det egentligen vi vill göra? Vi har kommit fram till att det yttersta måttet är om de certifierade upplever att det är tydligare vad som krävs av dem. Det är ju inte direkt enkelt att mäta, men vi får lov att försöka. Vi tror att det finns mycket att hämta i språk och struktur. "Klarspråk" är ett begrepp med många träffar i google, och det kan förefalla enkelt att skriva enkelt, men det är det inte. Man är hemmablind och saknar verktygen, så vi får lov att ta hjälp av experter.

Och när man ger sig in i språket så är det svårt att ändra språket utan att ändra innebörden. Och så har vi det här med innebörden. Vi har hittat 412 punkter där KRAV är striktare än EU:s regler för eko. Varje punkt innebär förvisso ett mervärde, men också ett besvär för bonden och för handeln. Man borde kunna ta bort några och få mer koncentrerade regler, mer to-the-point. Men hur avgör man vad som är onödiga detaljer och vad som är ett nyckelkrav? Inte lätt att vara enkel,visar det sig.

När barnen väl var hämtade gällde minsta motståndets lag. Gör vad ni vill så länge ni inte slår varandra. Halvfabrikat till middag. Bolibompa, någon? Nej, de vill vara ute. Skönt - där har de det ändå bäst. Nu har småfolket somnat och jag ligger inte långt efter på banan.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails